Vela Subota

Na Velu Subotu ujutro u 4.00 sati krenula je pokornička procesija “Priko Gora”. Procesija je krenula iz katedrale po svim crkvicama u starom gradu, zatim kroz Biline i Borak do groblja svetog Luke, iz groblja procesija je krenula kroz šumu preko “Novih Puta” do samostana svetog Nikole a zatim do samostana Anđela čuvara, poslije toga bratimi korčulanskih bratovština poklonili su se svaki u svoju bratimsku crkvu i time završili sa procesijom.