kriz

Smještena na jugoistočnom dijelu starog srednjevjekovnog grada Korčule crkva i bratovština Svih Svetih već više od 700 godina čuva katoličku tradiciju okupljanja građana i stanovnika grada u zajedničkom slavljenju Boga i sjećanju na Kristovu muku. Zajedništvo i međusobno pomaganje, naročito onim slabijima i siromašnijima vezalo je sve članove najstarije gradske bratovštine osnovane 1301. godine, bez obzira jesu li članovi bili pučani ili plemići.

Pred Bogom smo svi jednaki, a tradicija, kulturna baština i umjetnička djela kojima ova crkva i zbirka obiluju vidljivi su i opipljiv znak kršćanskog života obilježenog zajedničkim ritmom liturgije kroz godinu, neodvojivog od svakodnevnog života kako povijesnog, tako i današnjeg suvremenog grada Korčule i njegovih stanovnika.

Stari običaji i tradicija sačuvali su neprocjenjivo umjetničko blago sakupljeno u crkvi i muzejskoj zbirci, a posebnost zbirke čine italo-kretske ikone dopremljene s otoka Krete venecijanskom galijom u 17. stoljeću, jedina zbirka takve vrste na hrvatskoj strani Jadrana.


Uživajte u otkrivanju ove dragocjene povijesne umjetničke zbirke i crkve Svih Svetih u Korčuli!

Sadržaj zbirke bratovštine izuzetno je bogat i važan za korčulansku povijest jer je upravo ta bratovština najstarija od postojeće tri bratovštine u gradu. Osnovana je 1301. godine od prvog korčulanskog biskupa, dominikanca Ivana Krušića samo godinu dana nakon formiranja korčulanske biskupije. Kroz stoljeća postojanja prikupljen je izuzetno vrijedan inventar koji je krasio crkvu Svih svetih kao i salu bratovštine, smještenu u palači do crkve.

Najpoznatiji predmeti u zbirci su ikone italo-kretske škole dopremljene u Korčulu venecijanskom galijom koja je spašavala kršćansku baštinu otoka Krete u vrijeme Kandijskih ratova i sukoba Venecije i Osmanskog carstva koji su trajali od 1645. do 1669. godine. Ikone su nastajale u razoblju od 14. do sredine 17. stoljeća, te su osim jedanaest ikona dopremljena i tri raspela, od kojih je najsačuvanije ono reprezentativno, izloženo u crkvi Svih svetih pokraj glavnog oltara. Najstarije i najupečatljivije ikone nose lik Krista Pantokratora ili Bogorodice Hodegitrije slikane strogim bizantskim kanonom s prikazom likova na zlatnoj pozadini. Tu su i ikone brojnih drugih svetaca, od kojih su se neke radi jednakih dimenzija u izvornoj ulozi nalazile na istom ikonostasu neke kretske crkve prije nego što su dopremljene u zbirku Svih Svetih.

Uz zbirku ikona u dvorani bratovštine nalaze se i brojni rukom oslikani torci, rukom pisana matrikula s početka 20. stoljeća, pjesmarica iz 18. stoljeća s napjevima bratovštine na hrvatskom jeziku koji potječu iz 14. stoljeća, te glasačka kutija bosolo koja je služila za anonimno glasanje ubacivanjem kuglice u jedan od dva odjeljka, bijeli „za“ i crveni „protiv“.

Začeljni zid sale bratovštine ukrašava po mjeri rađena slika s prikazom Posljednje večere iz 17. stoljeća, a pod slikom se nalazi staklena vitrina sa izloženom srebrninom iz 17. i 18. stoljeća – svijećnjacima, liturgijskim posuđem i moćnicima. Od srebrnih predmeta tu se također nalazi jedan od najvrijednijih predmeta – procesijsko raspelo, rad dubrovačkog zlatara Ivana Progonovića koji je radio u Korčuli iz 1471. godine, sa zanimljivim filigranskim prikazom likova bratima u adoraciji na donjem kraku križa.

Radno vrijeme Muzeja i crkve Svih Svetih

PON - NED  09:00 - 14:00
NEDJELJA ZATVORENO

Grupni posjeti Kontakt za vodiče i najava grupa

muzej@bssko.com
+385 (0) 20 711 306

Kretske ikone Iz zbirke muzeja

Na bočnim zidovima dvorane bratovštine izloženo je devet velikih i dvije manje ikone, nastalih u vremenu između kraja 14. stoljeća, sve do treće četvrtine 17. stoljeća. Ikone su dopremljene s grčkog otoka Krete u vrijeme Kandijskog rata (1645-1669), sukoba između Venecije i Turske. Kada je bilo očito da će Kreta pasti u ruke Turcima počelo je povlačenje venecijanske uprave i podanika, i njihovo smještanje na istočnu obalu Jadrana, sve do Venecije. U tom je iseljavanju 1668. godine jedna korčulanska galija iz venecijanske flote doplovila u Korčulu noseći ikone i tri slikana raspela spašena s Krete, koje su povjerili bratovštini Svih Svetih.

Na lijevom zidu dvorane najbliža ulazu je ikona „Sveti Dionizije, Eleuterije i Onofrije“ iz 17. stoljeća, simbolični prikaz tri crkvena staleža – redovnici, sveti biskupi i isposnici. Do nje je veliko oslikano raspelo, to jest njegov sačuvani središnji dio, djelo kretskog majstora s velikim utjecajem kasnog gotičkog venecijanskog slikarstva Paola Veneziana, datirano u 15. stoljeće.

Sljedeće tri ikone datiranje su u sredinu i kraj 15. stoljeća, tri specifične bizantske teme – „Krist Pantokrator“, „Bogorodica Eleousa s donatoricom“ i stroža varijanta „Bogorodica Hodegitria“. U 15. stoljeću kretsko slikarstvo bilo je pod utjecajem carigradske tradicije, što je vidljivo i na ovim ikonama koje slijede taj strogi kanon i obrasce tada uobičajenih tema. Mala ikona Bogorodice Strasne smještene iznad kamenog pila datirana je u drugu polovicu 17. stoljeća, na toj maloj ikoni vidimo kombinaciju elemenata Hodegitrie i Eleouse.

Pri kraju dvorane nalaze se tri ikone koje su najvjerojatnije bile dio istog ikonostasa u nekoj od kretskih crkava jer su sve jednakih visina. To su izuzetno kvalitetni radovi slikani po ikonografskom obrascu koje je osmislio kretski slikar Angelos Akotantos u prvoj polovici 15. stoljeća. Ove tri ikone datirane su u prvu polovicu 16. stoljeća, to su prikazi „Sv Juraj“, „Sveti Dimitrije“ i „Sveti Nikola i Sveta Paraskeva“. Na desnom zidu sale bratovštine nalaze se još i dvije veće ikone – „Sveti Juraj na konju“ i „Sveta Ana Trojna sa Svetim Ivanom Krstiteljem i Svetim Atanasijem“. Sveti Juraj je jedan od najpopularnijih srednjevjekovnih svetaca ratnika. Obje ikone datirane su u 16. stoljeće.

Kod samog ulaza u salu bratovštine nalazi se još jedna manja ikona s prikazom teme „Deisis“- Krist Pantokrator koji sjedi na prijestolju pokraj kojeg se nalaze Ivan Krstitelj i Bogorodica, datirana u sredinu 17. stoljeća. Tu se nalazi i manje plošno oslikano raspelo iz 17. stoljeća, a u prostoru crkve Svih Svetih, lijevo od glavnog oltara postavljeno je i drugo veliko raspelo sa Krete, datirano u rano 15. stoljeće, također sa utjecajima venecijanskog gotičkog stila.

Crkva Svih Svetih nalazi se na jugoistočnom dijelu grada, uz same gradske zidine. Njen današnji izgled plod je mnogih preinaka koje su se događale tijekom stoljeća, no to mjesto molitve postojalo je i prije današnjeg oblika iz 15. stoljeća s preinakama iz 16. i 17. stoljeća. Jednostavnog je pravokutnog tlocrta s polukružnim lunetama glavnog i bočnog renesansnog portala, s ovalnim baroknim prozorima na pročelju koje je nadvišeno jednim od najljepših baroknih zvonika na preslicu u Dalmaciji.

U noći 27.8.1747. grom je udario u stari zvonik i srušio ga, nakon čega se sazvala izvanredna skupština bratovštine na kojoj se odlučilo izgraditi novi zvonik, što je i bilo dovršeno do 1750. Novi zvonik izdvaja se visinom u odnosu na ostale građevine koje okružuju crkvu, i s prednje strane ukrašen je volutama i girlandama s voćem, kerubinskom glavom i motivima tipičnima za lokalne barokne klesarske radionice. Zvonik nosi tri zvona izlivena 1926. godine u ljevaonici De Poli u talijanskom gradu Vittorio Veneto. Sala bratovštine povezana je zatvorenim  mostom u razini prvog kata s prostorom crkve Svih svetih, a crkva je također ispunjena izuzetno vrijednim umjetničkim djelima koja nam svjedoče kontinuitet u vjerskoj tradici i životu bratovštine dugim preko 700 godina.

Crkva je jednobrodna i ima tri oltara, te pjevalište koje je povezano sa palačom bratovštine drugim, ovaj put otvorenim mostom s balustradom u razini prvog kata. Najvrednija umjetnička djela koja se nalaze u crkvi jesu oltarni poliptih Blaža Jurjeva Trogiranina iz 1439 godine, s prikazom lika bratima koji se mole pred prikazom Piete u srednjem panelu, skulptura Pieta na centralnom oltaru, rad talijanskog majstora Antonia Corradinija iz 1723., već spomenuto bizantsko raspelo s početka 15. stoljeća, te stropni oslik u 24 kazete s centralnom scenom krunjenja Bogorodice Marije iz 1630. godine. Bočni oltar Sv.Josipa sa oltarnom palom koja prikazuje Svetu Obitelj dovršen je početkom 18. stoljeća, a onaj drugi oltar posvećen Svetoj Ani prenijet je iz korčulanske katedrale 1873., i uključuje stariju oltarnu sliku s prikazom svete Ane, svetog Vinka Fererskog i Svetog Antuna Padovanskog. Crkvu još krase tri srebrna kandila izuzetnog filigranskog umijeća, barjak bratovštine Svih Svetih, te oslik ograde pjevaonice s prikazom Krista i 12 apostola, naknadno preslikan sredinom 19. stoljeća.

Bratovština Svih Svetih Povijest i uloga

Bratovština Svih Svetih u Korčuli najstarija je od tri bratovštine u gradu Korčuli. Osnovana je 8.10.1301. u vrijeme prvog korčulanskog biskupa Ivana Krušića i uključivala je vjernike laike koji su se okupili u zajednicu radi štovanja pokorničkog bogoslužja i muke Kristove, i radi pomaganja slabijim i siromašnijim članovima bratovštine. Zovu je i Bratovština Dobre Smrti, jer je bratovština bila dužna sprovoditi siromašne članove zajednice koji nisu imali sredstava za dostojan pokop, a u slučaju epidemija bila je zadužena i za dezinfekciju.

Bratovština Svih Svetih u prvim stoljećima postojanja bila je flagelantska bratovština, bičevanje je bilo oblik pokore što je u srednjevjekovno doba bio vrlo raširen običaj pobožnosti vrlo čest u Italiji i u Dalmaciji, pa tako srednjevjekovne flagelantske bratovštine nalazimo još i u Dubrovniku, u Zadru i na Rabu. Bratovština Svih Svetih u Korčuli imala je i brojno članstvo koje su činili pripadnici različitih društvenih položaja, od plemića i pučana do seljaka. No u bratovštini su oni bili svi jednaki- bratimi. Karitativna djelatnost bratovštine bila je usmjerena ne samo na članove bratovštine, već i na druge stanovnike grada kojima je trebala pomoć. Pomagalo se i pokapalo siromahe, posjećivalo bolesnike, brinulo se za udovice i siročad, i skupljala su se sredstva za miraz djevojkama iz siromašnih obitelji. Bratovština je uključivala i velik broj brodograditelja i drvodjeljaca koji su radili u brojnim brodogradilištima Korčule tijekom stoljeća, te je to cehovsko udruženje osnovano 1632. godine nazvano Banka svetog Josipa po njihovom svecu zaštitniku, kome je posvećen i bočni oltar u crkvi Svih Svetih. Korčulanska bratovština Svih Svetih priključena je 1732. godine nadbratovštini Svih Svetih u crkvi Santa Maria ad Martyres u Rimu, poznatijoj pod nazivom „La Rotonda“.

Bratovštinu predvodi gaštald, najvažnija osoba u bratovštini. On nadgleda ukupan rad, te vodi i zastupa bratovštinu u svim prigodama. U vrijeme kad je bratovština bila organizacija javnog i pravnog karaktera gaštald je imao velike ovlasti, i birao se na vrijeme od jedne godine. Danas se bira na dulje vrijeme. Uz gaštalda tu su i dva prokuratora koja vode brigu o imovinskim pitanjima, te dva sakristana koji vode brigu o crkvi i poslovima vezanim za bogoslužje. Statut ili matrikula temeljni je dokument svake bratovštine, prihvaćen i odobren od crkvene vlasti. Ona se sastoji od članaka ili kapitula u kojima se opisuju obaveze i prava bratima i članova uprave, zatim svrha utemeljenja i posebne pobožnosti koje bratovština njeguje o praznicima. Također se određuje sazivanje skupštine i propisuje se način upravljanja imovinom. Skupština bratovštine naziva se balotacjun, a odluke se donose tajnim glasovanjem uz pomoć bosola, glasačke kutije s dva odjeljka u koje se ubacuju kuglice. Gaštald je također dužan i jednom godišnje okupiti na zajednički ručak (past) sve članove bratovštine, i takve gozbe imaju namjeru građenja zajedništva među svim članovima bratovštine bez obzira na njihovo porijeklo i društveni status.

Bratimi se dijele na braću od odijela, i na braću od pobožnosti, a biraju se i sestre (consorelle), no one nemaju pravo glasovanja, nego samo udio u duhovnim dobrima. Braća imaju obavezu plaćanja godišnje članarine (minelle) uz upisninu, te su obavezni sudjelovati u brojnim aktivnostima bratovštine, od pogreba članova do sudjelovanja u brojnim procesijama kroz liturgijsku godinu. Bratimi imaju odijelo zvano toniga, bijelo žućkastu vunenu tuniku s kapuljačom i izvezenim crvenim križićem na kapuljači i na prsima, koja se vezuje pojasom od bijelog pamučnog konopa. Vrijedi posjetiti Korčulu u vrijeme Velikog Tjedna i priprema za Uskrs u kojima sudjeluje cijela zajednica, te uživo doživjeti staru tradiciju koja stoljećima živi kroz liturgiju i običaje, i prenosi se s koljena na koljeno generacijama.

Događanja u najavi Obveze bratovštine

Održani događaji Aktivnosti Bratovštine

Korizmeni napjevi Velikog tjedna Pjevaju Crkveni pučki pjevači Bratovština grada Korčule (o. Korčula), 1995. godine

Kontaktirajte nas

Vaše mišljenje nam je važno. Ukoliko imate nekih pitanja ili želite saznati više o Bratovštini Svih Svetih, muzeju s povijesnom zbirkom ili samoj crkvi Svih Svetih, pošaljite nam e-mail, kontaktirajte nas obrazcem ili telefonom. Rado ćemo odgovoriti na svaki Vaš upit ili sugestiju. Donacije za Bratovštinu Svih Svetih i njihove projekte možete uplatiti na donje navedeni IBAN račun.

Info

Adresa

Bratovština Svih Svetih
Trg svih svetih bb
20260 Korčula – HR

Bankovni račun

IBAN 5724070001500326836

Uprava Bratovštine

Gaštald   Mihovil Depolo
Zamjenik gaštalda   Đuro Čehovski
Prokurant   Andro Denoble
Revizori Rikard Denoble i Tonči Karaman
Sakristanti Joško Denoble i Mario Skelin
Članovi časnog suda
Ratko Marinović, Davor Kondenar i Mario Reić

Kontakt obrazac

Lokacija muzeja i sjedišta

Back to top