Cvjetnica

Cvjetnica – Nedija od Palama počela je procesijom Mandalinom po Zakrjanu ujutro u 7:30. Bratimi bratovštine Svih Svetih pjevali su stare napjeve posvećene svetoj Magdaleni. U 10 sati u ophodu ispred katedrale započeo je blagoslov grančica, na svetoj misi pjevala se Muka Gospodnja, a nakon mise bratimi su išli u procesiju sa Presvetim. U 18:30 u katedralu je stiglo oko 44 bratima sasvetana na poklon pred Presvetim, uslijedila je sveta misa i prigodna prodika patera Marka Bobaša, nakon svete mise kantaduri su otpjevali “Mizerere” i procesija se uputila u bratimsku crkvu gdje je župnik don Frano Kuraja sa bratimima molio odrješenje za pokojne i otpjevan je “Deprofundis”.