Vela Srida

Na Velu Sridu ujutro u 6 sati krenula je zavijetna procesija od katedrale do crkvice svetog Liberana na Solinama. Ovu procesiju ustanovio je korčulanski biskup Španić 1667. godine kada je velika trešnja uvelike porušila Dubrovnik, taj potres koji se dogodio na Veliku Srijedu, osjetio se i u Korčuli ali Korčula je ostala pošteđena od razaranja. Kako bi Korčula i dalje bila pošteđena od razornog potresa biskup Španić zavjetovao se i ustanovio ovu procesiju u koju se sve do danas ide tradicionalno za Veliku srijedu.
Na velu sridu navečer u 18:30 u katedrali preko svete mise bratimi korčulanskih bratovština otpjevali su Lamentacije, nakon svete mise išlo se u procesiju sa Presvetim i time se završilo četresetsatno klanjanje.